Sabtu, Oktober 16, 2010

Renungan: Roh Selepas Kematian


Al-Baraa’ bin Azib telah memberitakan, katanya: Sekali peristiwa kami telah membawa jenazah di perkuburan Baqi’ Al-Gharqad, maka Rasulullah s.a.w telah mendatangi kita, lalu baginda duduk, dan kita pun duduk di sisinya denagn penuh ketenangan seolah-olah di atas kepala kita tertenggak burung. Baginda melahadkan (duduk di hadapan kubur) mayat itu seraya mengucapkan; Aku berlindung diri kepada Allah daripada siksa kubur! (diucapkan sebanyak tiga kali).

Kemudian baginda berkata: 

Sesungguhnya apabila seseorang hamba itu sedang menuju kepada akhirat, dan terputus segala urusannya daripada dunia, akan turun kepadanya para malaikat, yang bercahaya wajah-wajahnya seperti matahari, maka mereka duduk di samping mayat itu di sepanjang-panjang yang dapat dilihat oleh mata. Kemudian barulah dating pula malaikat maut, lalu dia duduk di kepada orang itu,seraya berkata kepadanya: Wahai jiwa yang baik! Keluarlah dengan mendapat pengampunan dan keredhaan dari Allah. Maka roh orang itu akan mengalir keluar laksana pengaliran air dari mulut tempat air, lalu diambil oleh malaikat maut itu. Setelah diambil roh itu, tiadalah dibiarkan di tangannya sekelip mata pun, melainkan terus diletakkan di dalam kafan dan pacainya, maka akan terciumlah daripadanya sebaik-baik bauan yang pernah tercium di atas muka bumi ini.

Kemudian para malaikat membawa roh itu naik ke langit, dan tiada mereka melalui sekumpulan malaikat, melainkan mereka akan berkata: Siapakah tuan punya roh yang baik ini?! Maka para malaikat yang memohon supaya dibukakan pintu untuknya, lalu pintu pun dibukakan untuknya, lalu roh itu ikut dihantarkan oleh setiap malaikat yang ada dilangit itu hingga sampai ke langit yang berikutnya, sehinggalah ia dibawa ke langit di mana Allah azzawajalla sedang bersemayam di situ, maka berkata Allah azzawajalla: Catitkanlah buku hambaKu ini di syurga Illiyin! Kemudian kembalikankah dia ke bumi, kerana sesungguhnya Aku telah menciptanya dari bumi, dan kini Aku kembalikannya ke bumi, dan nanti Aku akan keluarkannya pula dari bumi sekali lagi!
Kemudian roh orang itu akan dikembalikan ke jasadnya, maka akan dating kepadanya dua malaikat dan duduk di sisinya, seraya bertanya kepadanya: Siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab: Tuhanku ialah Allah! Malaikat akan bertanya lagi: Apa agamamu? Dia akan menjawab: Agamaku ialah Islam. Malaikat bertanya lagi: Siapa dia orang yang diutus kepada kamu? Dia menjawab: Dia itu Rasul Allah. Malaikat bertanya lagi: Apa yang kau tahu mengenainya? Dia menjawab: Aku telah membaca Kitab Allah(Al-Quran), lalu aku mempercayainya dan aku membenarkannya.

Ketika itu terdengar suatu seruan dari langit: Memang benar kata hambaKu itu! Bentangkanlah untuknya hamparan dari langit, dan bukakanlah untuknya pintu syurga itu! Maka ketika itu akan tercium olehnya segala bauan yang wangi daripada syurga itu, dan kuburnya pun akan dilapangkan sepanjang-panjang pemandangannya.

Kemudian akan menjelma kepadanya rupa orang yang cantik wajahnya, berpakaian serba bagus, dan baunya pun sangat wangi, lalu orang ini berkata kepadanya: Bergembiralah kau dengan apa yang menyenangkan hatimu! Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu! Maka dia pun bertanya orang itu: Siapa gerangan engkau ini? Wajahmu kelihatan wajah yang membawa kebaikan?! Maka orang itu menjawab: Akulah amalanmu yang salih itu!

Ketika itu dia akan berkata: Ya Tuhanku! Segerakanlah hari kiamat itu, supaya aku dapat kembali kepada kaum keluargaku dan harta bendaku!

Baginda Rasulullah s.a.w. seterusnya menceritakan lagi, katanya:

 Dan sesungguhnya hamba  yang kafir itu, apabila dia terputus dari urusan dunianya, dan sedang menuju akhirat, akan turun kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam legam di tangannya pakaian guni yang kasar, lalu mereka duduk sepanjang-panjang mata dapat melihat, kemudian datanglah pula malaikat  maut, lalu dia duduk di kepalanya, seraya berkata kepadanya: Wahai jiwa yang jahat! Keluarlah dalam kemurkaan dan kemarahan dari Allah, maka roh itu cuba melarikan diri dari jasadnya, lalu diregutnya oleh Malaikat maut seperti meregut cangkuk dari kain guni yang basah, maka diambilnya roh itu, dan tiadalah dibiarkannya di dalam tangannya sekelip mata pun, melainkan diletakkannya ke dalam guni itu, dan akan tercium daripadanya seperti bau bangkai yang paling busuk, yang pernah terdapat di atas muka bumi, maka mereka pun membawanya meningkat ke atas, dan tiadalah mereka melalui kepada sekumpulan malaikat, melainkan meraka akan ditanya: Apa bau yang paling busuk ini? Para malaikat yang membawanya akan mengatakan: Inilah roh si fulan bin si fulan, disebutkannya dengan seburuk-buruk nama yang pernah dipanggil dahulu di atas mukabumi, hinggalah mereka membawanya ke langit dunia. Apabila diminta pintunta dibukakan, maka tiada akan dibukakan untuknya, kemudian Rasulillah s.a.w. membacakan firman Allah ini:

“Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk Syurga sehingga unta masuk di lubang jarum”.
Al-A’raf ayat 40

Maka ketika itu Allah s.w.t. akan berkata: Catitkanlah bukunya di dalam neraka Sijjin di lantainya yang paling bawah sekali, maka rohnya akan dihumbankan secara kasar sekali, lalu Rasulullah s.a.w. membacakan firman ini:

“Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, ataupun dia akan menjunam dibawa angin ketempat yang paling jauh.”
Al-Haj ayat 31


Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya, dan datanglah dua orang malaikat yang akan bertanya: Siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab: Ah...ah...aku tak tahu. Malaikat bertanya lagi: Siapa orang yang diutus kepada kamu? Dijawabnya: Ah...ah...aku tak tahu!

Ketika itu terdengarlah suatu suara dari atas langit mengatakan: HambaKu ini telah berdusta. Kini hamparkan baginya neraka, dan bukakanlah baginya pintu ke neraka. Maka tibalah kepadanya kepanasan dan bahangnya, dan kuburnya pun mula menghempitnya, maka berkecailah segala tulang-belulangnya. Lalu dating kepadanya seorang yang buruk wajahnya, berpakaian serba buruk, baunya amat busuk sekali, seraya berkata: Terimalah segala yang mencelakakanmu! Inilah harimu yang pernah dahulu kau janjikan! Dia pun bertanya orang itu: Siapa kau? Wajahnya adalah wajah yang membawa kecelakaan. Maka orang itu menjawab: Akulah amalanmu yang jahat itu. Maka dia pun memohon: Ya Tuhanku! Janganlah kau datangkan kiamat itu!Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dab Abu Daud. Manakala An-Nasa’i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan permulaannya saja. Juga ia telah diriwayatkan oleh Abu Awanah Al-Asfara’ini di dalam Sahihnya.

wallahu'a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Jejak anda...