Isnin, Februari 07, 2011

Muhasabah
Abu Dzar Al-Ghifari ra. Menerangkan bahawa Nabi saw.bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya ‘Azza wa Jalla, sesungguhnya Dia berfirman,

“’Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman kepada diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh kerana itu, janganlah kamu saling menzalimi.’

‘Wahai hamba-Ku, kamu semua tersesat, kecuali yang Ku-beri petunjuk. Oleh kerana itu, mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.’

‘Wahai hamba-Ku, kamu semua lapar, kecuali yang Ku-beri makan. Oleh itu, mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.’

‘Wahai hamba-Ku, kamu semua telanjang, kecuali yang Ku-beri pakaian. Oleh itu, mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.’

‘Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari. Sedangkan Aku mengampuni semua dosa. Oleh kerana itu, mohonlah ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampunimu.’

‘Wahai hamba-Ku, kamu tidak akan mampu memberi mudharat untuk-Ku sehingga bisa menimpakan mudharat kepada-Ku. Dan kamu tidak akan mampu member manfaat untuk-Ku sehingga bias member manfaat kepada-Ku.’

‘Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin mahupun manusia di antara kamu berada pada hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apapun terhadap kekuasaan-Ku.’

‘Wahai hamba-Ku, meskipunyang pertama dan terakhir, baik jin mahupun manusia berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaan-Ku.’

‘Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin mahupun manusia, berkumpul di sebuah bukit dan mohon kepada-Ku. Lalu Aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikitpun apa-apa yang ada pada-Ku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi.’

‘Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mencatat amalmu dan membalasnya. Oleh kerana itu, barangsiapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barangsiapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela, selain dirinya sendiri.’”

2 ulasan:

Jejak anda...